This website uses cookies to help us improve and facilitate using our site. By visiting our website you agree cookies may be collected and used. For more information about cookies, click here.
By clicking "I agree", you agree to the use of cookies if you have not blocked them in your web browser.

Casting management doesn’t mean stress and spreadsheets anymore!

Roletik saves you time and organizes your workload.

Try Roletik

WHAT IS ROLETIK?

A cloud-based and GDPR compliant unique database management solution for casting professionals and production companies. It automates your routine activities and gives you more time for the creative part of your work.

Try Roletik

ROLETIK SPECIAL FEATURES

The first tool to offer a roles breakdown and shooting days scheduling system from which you can communicate via e‑mail and SMS directly from the app. Roletik provides automatic confirmation of current statuses displayed on the dashboard. This gives you more control and a better overview.

Effectively create casting calls to share on social media and build talent database with filter functions and an interactive ratings system. Manage and coordinate all information and updates in one place.

Invite your team, other crew, clients, etc. to the system via e‑mail. You choose who has access to which information.

ROLETIK AT A GLANCE

Spending too much time with spreadsheets? Roletik offers a smarter system solution.

Need to text multiple people at once? Roletik does this for you and sorts received replies.

Changes in shooting schedules? Roletik lets you react quickly and with less work.

Roletik solves all of these issues in a few clicks.

TRY ROLETIK NOW!

Take Roletik for a test run and see how much time you save. It ́s easy to get started and it ́s free to sign up!

Basic

FREE 30-DAY TRIAL

 • GDPR Compliant Database
 • Filter Functions and Photo Gallery Database
 • Casting calls to share on social media
 • Collect submissions via casting forms
 • CSV import
 • Limited database storageIf you choose to continue your monthly subscription, your data will be retained.

Try it for free

Premium

FULL VERSION

 • Project Management
 • Dashboard Overviews
 • Dedicated Casting Calls to Projects
 • Automatic processing of replies
 • User profiles: Co-worker, Viewer
 • CSV Import
 • PDF Export
 • Extras Rating
 • E-mail and SMS Communication
 • Payroll Export
Request Roletik

BOOST YOUR POWER AND REQUEST OUR PREMIUM ACCOUNT!

Roletik is developed for the needs of casting and extras agencies, assistant directors, film and event
production companies, studios and TV networks.

CONTACT FORM

PARTNERS & CLIENTS

Anti-spam check not successful.

Please try again!

Close

Thank you for your interest in Roletik.

We will contact you soon!

Close

Barbora Roubová

CEO

Bara is the main driving force behind the project and the face of ROLETIK. She has been part of production services for foreign projects shot in the Czech Republic, has worked in various positions, but primarily as a personal assistant to major film industry personalities, producers and actors mainly from Hollywood where she gained their trust and established long lasting relationships.

In the casting environment, Bara worked as an executive assistant to EMMY nominated director executive Nancy Bishop on a number of international co-production projects and films. It was thanks to her experience in cooperation with casting agencies and later with the delivery of actors and extras to Czech and international commercials and films that the idea leading to the creation of the ROLETIK platform was born.

Close

Jan Roub

COO

Honza is a graduate of the Czech Technical University in Prague and new technologies enthusiast. He is in charge of the day-to-day running of the company, the executive part of the business strategy implementation, the operational administration, and the coordination of the technology team responsible for the development and operation of IT solutions. In product development and management Honza draws on his rich experience as a project manager in a multinational technology company.

From his long-term stay in Southeast Asia, where he was posted as a construction coordinator, Honza gained valuable experience in solving various situations and coordinating subcontracting in the implementation of complex technology systems. Thanks to the knowledge of processes in smaller companies and international corporations, Honza, together with Bara create a unique solution that can transform dreams into reality.

Close

Václav Mach

CFO

Vaclav is the first investor and experienced mentor in ROLETIK who made this project possible. In the past, when the alternative telecommunications operator Aliatel was established, he was involved in the entry of the third mobile operator Český Mobil into the market and in building the Oskar brand. He worked for Microsoft, the largest international technology company as Director of Government and Corporate Affairs.

He also serves as Vice-Chairman of the Czech Data Protection Association (SPOOÚ). This professional organization deals with the impact of the Data Protection Regulation on entrepreneurship in a number of sectors that cannot do without the processing of sensitive personal data. At the same time, maximum security and complete legislative compliance in the processing of personal data is a key asset for all ROLETIK partners.

Close

Michal Voráč

TECHNOLOGY PARTNER

Michal is the executive director of NETVOR, a developer company, which has become a technology partner responsible for the ROLETIK software solution. At the very first meeting with Michal, it was clear that it would be NETVOR's team, which, together with the company's founders, would be able to participate in the creation of this unique digital product in the long term.

Michal is also involved in mentoring new projects and start-ups. He has often had to learn from someone else's mistakes and can now pass on this experience. NETVOR's development team is an integral part of the operational team and a guarantor of the ROLETIK technology platform. Cooperation between the NETVOR development team and ROLETIK could without a doubt be called a strategic long-term partnership.

Close
Zavřít

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PLATFORMY ROLETIK

Stáhnout ve formátu PDF

Vážíme si Vašeho zájmu užívat platformu Roletik, která je navržená za účelem zjednodušení procesu castingu herců a následné organizace natáčení nebo jiných akcí. V rámci platformy Roletik můžete spravovat vlastní databáze herců, zakládat projekty, které můžete sdílet s dalšími osobami, či jednoduchým způsobem kontaktovat vhodné kandidáty za účelem obsazení konkrétních rolí jakéhokoli typu natáčení nebo jiné akce. Platforma Roletik je určena jak pro castingové agentury a produkce, tak pro jednotlivce, kteří mají zájem být kontaktováni za účelem castingového řízení.

Platforma Roletik je provozována společností ROLETIK s.r.o., se sídlem Chvalova 1121/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 076 28 412, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 303457 (dále jen „ROLETIK“ nebo také „my“).

Tyto podmínky užívání platformy Roletik (dále jen „Podmínky užívání“) mají za cíl poskytnout Vám veškeré potřebné informace související s platformou Roletik, jejím užíváním a naším smluvním vztahem.

 1. Definice
  1. Pro účely našeho smluvního vztahu založeného těmito Podmínkami užívání a případně zvláštní smlouvou o poskytování služeb mají níže uvedené pojmy následující význam:
   1. Autorský zákon znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon);
   2. Castingová agentura je označení pro zákazníky, kteří poskytují castingové služby a Platformu využívají mj. pro správu vlastních Databází a vytváření Projektů;
   3. Databáze znamená databáze Castingových agentur obsahující informace týkajících se Výkonných umělců, které jsou oprávněny kontaktovat pro účely castingu;
   4. Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
   5. Platforma znamená SaaS software Roletik, který je přístupný online na adrese: www.roletik.com;
   6. Produkce znamená osoba organizující natáčení nebo podobnou akci, která poptává služby Castingových agentur za účelem obsazení konkrétních rolí Výkonnými umělci;
   7. Projekt je označení funkcionality v rámci Platformy, v rámci, které Castingové agentury vybírají vhodné Výkonné umělce pro konkrétní role obsazované Produkcemi za účelem natáčení nebo jiných projektů;
   8. Výkonný umělec znamená herec, komparzista, nebo jiný výkonný umělec v souladu se zněním § 67 autorského zákona, který je zaregistrován v Databázi Castingové agentury nebo který si zřídí Účet Výkonného umělce.
 2. Naše služby a právní vztah mezi Vámi a námi
  1. Účel Platformy. Účelem Platformy, která je přístupná online jako software as a service („SaaS“), a to prostřednictvím webového prohlížeče na adrese www.roletik.com, je casting rolí herců, komparzistů a dalších výkonných umělců, organizace natáčení a jiných projektů a zprostředkování kontaktu mezi jednotlivými Výkonnými umělci majícími zájem účastnit se castingu a výběrových řízení a Castingovými agenturami a Produkcemi organizujícími jakýkoli druh natáčení nebo jiných projektů.
  2. Smluvní vztah. Užíváním Platformy a dalších služeb či obsahu společnosti ROLETIK, přijímáte tyto Podmínky užívání, čímž dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Vámi a námi. V případě, že s Vámi uzavřeme samostatnou smlouvu o poskytování služeb, tato smlouva se řídí těmito Podmínkami užívání.
 3. Způsob užívání Platformy
  1. Castingové agentury. Pokud jste Castingovou agenturou, Platforma Vám umožňuje zřídit Účet Castingové agentury, jehož součástí jsou níže uvedené funkcionality. Účet Castingové agentury je v souladu s článkem 4.2 níže zpoplatněný měsíčním poplatkem. Při zřízení Účtu Castingové agentury máte možnost umožnit přístup k Účtu Castingové agentury jedné nebo více pověřeným osobám, přičemž tyto osoby mohou mít v rámci Účtu Castingové agentury různé role (např. castingový režisér, koordinátor, asistent). Přístup k níže uvedeným funkcionalitám je závislý na přiřazené roli – ne všechny role v rámci Účtu Castingové agentury mají přistup ke všem funkcionalitám.
   1. Správa Databází. Platforma umožňuje uživatelům s Účtem Castingové agentury vytvořit Databáze obsahující všechny kontakty a další relevantní informace týkající se Výkonných umělců. Zároveň Platforma umožňuje s Databázemi pracovat, vytvářet seznamy, používat filtry či štítky a vytvářet tak užší okruhy relevantních kandidátů pro konkrétní Projekt či roli, která je obsazována.
   2. Vytváření a sdílení Projektů. Uživatelé s Účtem Castingové agentury mohou dále vytvářet Projekty týkající se konkrétních natáčení či podobných akcí, pro které jsou obsazování Výkonní umělci. V rámci funkcionality Projektu je možné uvést detailní popis Projektu, včetně obsazovaných rolí, případně další poznámky jako jsou informace o rozpočtu, lokalitě natáčení či jiného projektu a dalších relevantních informací. Uživatelé s Účtem Castingové agentury pak mohou do Projektu importovat Databáze nebo jejich části (užší výběr Výkonných umělců) a tyto Projekty následně sdílet s jinými Castingovými agenturami za účelem společné organizace castingového řízení. Projekty je také možné prostřednictvím odkazu sdílet s Produkcemi, které k nim tak budou mít přístup a budou oprávněny vyhodnocovat konkrétní Výkonné umělce. Produkce nejsou oprávněny data z Projektu exportovat. Zároveň jim nejsou zpřístupněny kontaktní údaje Výkonných umělců.
   3. Kontaktování Výkonných umělců. Uživatelé s Účtem Castingové agentury mohou také v rámci Platformy jednoduchým způsobem kontaktovat jednotlivé Výkonné umělce, a to v kterékoli fázi Projektu (i bez zahájení Projektu) a jakýkoli okruh vybraných Výkonných umělců. Za tímto účelem mohou Uživatelé s Účtem Castingové agentury nastavit konkrétní text zprávy, která má být vybraným Výkonným umělcům zaslána a následně automaticky zprávu zaslat všem vybraným osobám. Zprávy mohou uživatelé Účtu Castingové agentury zasílat buď prostřednictvím SMS zpráv, které jsou v souladu s článkem 4.2. níže zpoplatněny, nebo prostřednictvím emailových zpráv, jejichž zasílání je zdarma.
   4. Správa natáčení. Účet Castingové agentury umožňuje uživatelům naplánovat vybraným Výkonným umělcům v rámci Projektu natáčení či jiné akce, včetně lokality, natáčecích dnů a případné odměny. Platforma tak poskytuje přehled organizace natáčení, který je možné dále sdílet.
  2. Produkce. Pokud jste Produkcí a byl Vám zaslán odkaz Castingové agentury s přístupem ke konkrétnímu Projektu, Platforma Vám umožňuje zřídit Účet Produkce, který je v souladu s článkem 4.3. zpoplatněný. Účet Produkce rovněž umožňuje umožnit přístup různým pověřeným osobám a nastavit různé role (např. asistent režie, produkční, producent, kostymér atd.). Přístup k níže uvedeným funkcionalitám je závislý na přiřazené roli – ne všechny role v rámci Účtu Produkce mají přistup ke všem funkcionalitám. V rámci Účtu Produkce nezískáte přístup ke kontaktním údajům Výkonných umělců zahrnutých v Projektu či Databázi, které s Vámi byly prostřednictvím odkazu sdíleny.
   1. Přístup k Projektům a hodnocení. Na základě odkazu zaslaného příslušnou Castingovou agenturou má uživatel s Účtem Produkce přístup ke konkrétnímu Projektu zřízenému danou Castingovou agenturou. V rámci Projektu je uživateli s Účtem Produkce zpřístupněn zejména okruh Výkonných umělců předvybraný Castingovou agenturou, včetně relevantních souvisejících informací. Uživatel s Účtem Produkce může následně hodnotit vybrané Výkonné umělce pro vyjádření preferencí obsazení Výkonných umělců pro účely natáčení či jiného projektu.
  3. Výkonní umělci. Pokud jste nezávislým Výkonným umělcem, můžete se na základě odkazu zaslaného Castingovou agenturou a následně vyplněného formuláře zaregistrovat pro konkrétní Projekt Castingové agentury nebo do celé Databáze Castingové agentury. Vaše užívání Platformy není zpoplatněno. Kontakt mezi Castingovými agenturami a Výkonnými umělci je však vždy iniciován ze strany Castingových agentur. Výkonný umělec nemá možnost kontaktovat Castingovou agenturu jako první. Při registraci na základě odkazu máte několik možností:
   1. Registrace pro konkrétní Projekt. Výkonným umělcům jsou zpřístupněny základní relevantní informace vytvořených Projektů, které je možné filtrovat podle několika kritérií. Výkonný umělec se následně může registrovat pro konkrétní Projekt, pro který se domnívá, že je vhodným kandidátem na obsazovanou roli. Pokud nezvolí níže uvedenou možnost registrace do celé Databáze Castingové agentury, bude ho daná Castingová agentura kontaktovat pouze v souvislosti s daným Projektem.
   2. Registrace do Databází. Kromě registrace do konkrétního Projektu může Výkonný umělec rovněž udělit souhlas s registrací do celé Databáze Castingové agentury (nebo agentur), která Projekt vytvořila. V takovém případě bude Výkonný umělec zařazen do Databáze Castingové agentury a kontaktován pro budoucí vhodné Projekty.
 4. Poplatky za užívání Platformy
  1. Výkonní umělci. Pokud jste Výkonným umělcem, který Platformu užívá za účelem registrace do konkrétního Projektu nebo Databáze konkrétní Castingové agentury či agentur, Vaše užívání Platformy je bezúplatné.
  2. Castingové agentury. Pokud jste Castingovou agenturou, může být Vaše užívání Platformy zpoplatněné v souladu s konkrétními podmínkami nabídky zaslané Castingové agentuře společností ROLETIK.
   1. Měsíční poplatek za zřízení a vedení Účtu Castingové agentury. Za zřízení a vedení Účtu Castingové agentury se zavazujete platit měsíční poplatek v dohodnuté výši, a to na základě faktury vystavené společností ROLETIK za daný kalendářní měsíc. Fakturu se zavazujete uhradit ve lhůtě 14 dní od jejího vystavení na číslo účtu uvedené ve faktuře.
   2. SMS zprávy. Účet Castingové agentury umožňuje kontaktovat vybrané Výkonné umělce prostřednictvím SMS zpráv. Jedna SMS zpráva obsahuje max. 160 znaků a cena jedné SMS zprávy podléhá dohodnutým podmínkám. Cenu za SMS zprávy dle tohoto článku je možné platit na základě faktury nebo nabitím kreditu prostřednictvím platební brány společnosti ROLETIK. V případě platby na základě faktury bude přehled a vyúčtování zaslaných SMS zpráv součástí faktury za daný kalendářní měsíc dle článku 4.2.1. výše. Konkrétní způsob platby podléhá dohodě mezi Castingovou agenturou a společností ROLETIK.
  3. Produkce. Pokud jste Produkcí, může být Vaše užívání Platformy zpoplatněné v souladu s konkrétními podmínkami nabídky zaslané společností ROLETIK. Za zřízení a vedení Účtu Produkce se zavazujete platit měsíční poplatek v dohodnuté výši, a to na základě faktury vystavené společností ROLETIK za daný kalendářní měsíc. Fakturu se zavazujete uhradit ve lhůtě 14 dní od jejího vystavení na číslo účtu uvedené ve faktuře.
 5. Osobní údaje
  1. Zpracování osobních údajů pro plnění této Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že pro účely plnění této Smlouvy je každá ze Smluvních stran oprávněna zpracovávat osobní údaje druhé Smluvní strany a jejích kontaktních osob (zaměstnanců). Zejména se jedná o zpracování jména a příjmení, popřípadě názvu zaměstnavatele, adresy trvalého bydliště, e-mailové adresy a telefonního čísla a dalších kontaktních údajů Smluvních stran (a jejich kontaktních osob). Údaje budou zpracovány pouze zaměstnanci příslušné Smluvní strany v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb dle této Smlouvy a budou zpřístupněny pouze zaměstnancům příslušné Smluvní strany.
  2. Castingové agentury. Pokud jste Castingovou agenturou, berete na vědomí, že data, která do Platformy importujete obsahují osobní údaje zejména Výkonných umělců.
   1. Postavení správce a zpracovatele. Berete na vědomí, že pro všechny osobní údaje, které nahráváte do své Databáze, jste v postavení správce. Společnost ROLETIK je pro osobní údaje nahrávané do Vaší Databáze z externího úložiště nebo pro osobní údaje Výkonných umělců, kteří se do Vaší Databáze registrovali přímo prostřednictvím Platformy v postavení zpracovatele a mimo jiné se zavazuje nezpracovávat Vámi importované osobní údaje pro vlastní účely. Se společností ROLETIK uzavřete smlouvu o zpracování údajů, která je součástí Vašeho a našeho smluvního vztahu podléhajícího těmto Podmínkám užívání.
   2. Kategorie osobních údajů. Platforma umožňuje do Databáze Castingových agentur importovat různé druhy osobních údajů v závislosti na uvážení a potřebách Castingové agentury. Povinnými údaji o každém Výkonném umělci jsou následující osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefonní číslo, fotografie a míry Výkonného umělce.
   3. Právní základ. Zavazujete se zajistit odpovídající právní základy ke všem osobním údajům, které do Platformy importujete.
  3. Produkce. Pokud jste Produkcí, jsou Vám určité osobní údaje zpřístupněny přímo Castingovou agenturou na základě odkazu. Berete na vědomí, že se vůči osobním údajům zpřístupněným Castingovými agenturami nacházíte v postavení nezávislého správce, který osobní údaje zpracovává pro vlastní účely.
  4. Výkonní umělci. Pokud jste Výkonným umělcem, který se prostřednictvím Platformy registroval pro konkrétní Projekt nebo do Databáze konkrétní Castingové agentury, je správcem Vašich osobních údajů daná Castingová agentura a na jejich zpracování se uplatní zásady zpracování osobních údajů dané Castingové agentury. Více informací ke zpracování osobních údajů prováděného v rámci Platformu naleznete zde: www.roletik.com.
 6. Záruky a prohlášení
  1. Prohlašujete, že jste si vědomi, že je Platforma poskytována jako software SaaS a společnost ROLETIK neposkytuje žádnou záruku za správné fungování Platformy. Ledaže to platné právní předpisy v konkrétním případě nepřipouštějí, souhlasíte s vyloučením odpovědnosti za vady Platformy.
  2. Prohlašujete, že berete na vědomí, že společnost ROLETIK nenese žádnou odpovědnost za obsah třetích stran, který může být prostřednictvím Platformy zpřístupněn.
  3. Pokud jste Castingovou agenturou, prohlašujete a ručíte společnosti ROLETIK, že disponujete všemi náležitými oprávněními, právními tituly a souhlasy v souvislosti s plněním této smlouvy, zejména, ale nikoli výlučně, informacemi importovanými do Databází. Zejména prohlašujete, že Vaše užívání Platformy nezasahuje do práv třetích osob a společnosti ROLETIK nevznikají žádné závazky vůči třetím osobám v důsledku Vašeho užívání Platformy. V případě vzniku škody společnosti ROLETIK v souvislost s porušením Vaší povinnosti dle tohoto článku 6.3. se zavazujete společnosti ROLETIK nahradit vzniklou újmu.
  4. Společnost ROLETIK prohlašuje a ručí, že bez souhlasu Castingové agentury neposkytne údaje, které do své Databáze Castingová agentura importovala žádné třetí osobě. V případě, že třetí osoba získá přístup k údajům importovaným do Databáze Castingové agentury a toto zpřístupnění je přičitatelné jako zaviněné jednání společnosti ROLETIK, má daná Castingová agentura právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 80.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).
 7. Práva duševního vlastnictví ROLETIK
  1. Berete na vědomí, že společnost ROLETIK je držitelem veškerých práv k Platformě, zejména práv duševního vlastnictví, a to bez ohledu na to, zda jsou tato práva registrována, či nikoli.
  2. Ledaže se se společností ROLETIK písemně dohodne jinak, žádné ustanovení těchto Podmínek užívání Vám nezakládá právo užívat žádné obchodní označení, názvy, ochranné známky, softwarové značky, loga, názvy domén či jiná označení související s Platformou.
  3. Společnost ROLETIK Vám dává celosvětovou, bezúplatnou, nevýhradní licenci k užívání Platformy, kterou nejste oprávnění převést nebo podlicencovat třetí osobě a která je omezena trváním našeho smluvního vztahu podléhajícího těmto Podmínkám užívání. Účelem licence je pouze poskytování služby Platformy.
  4. Nejste oprávněni jakkoli rozmnožovat, upravovat, dekompilovat, extrahovat či jinak zasahovat do zdrojového kódu Platformy nebo jeho části. Nesmíte Platformu užívat za účelem vytvoření podobného nebo konkurenčního produktu.
  5. Pokud Vám společnost ROLETIK nedá výslovný písemný souhlas, nejste oprávněni poskytovat sublicenci, zastavovat či jinak převádět práva uvedená v tomto článku 7.
  6. Zůstáváte držitelem autorských práv a jste odpovědní za všechna autorská díla, která mohou být součástí obsahu, který importujete do Platformy.
 8. Omezení odpovědnosti
  1. Žádné ustanovení těchto Podmínek užívání má být vykládáno jako vylučující nebo omezující odpovědnost společnosti ROLETIK za újmu tam, kde takové vyloučení nebo omezení není dle platných právních předpisů možné.
  2. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A Z JAKÉHOKOLI PRÁVNÍHO TITULU, SPOLEČNOST ROLETIK ANI JEJÍ AFILACE NEBUDOU ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ ÚJMY, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝLUČNĚ, NEMAJETKOVÉ ÚJMY, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ÚJMY (JAKO NAPŘ. NÁKLADY PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ, UŠLÝ ZISK NEBO PŘÍJEM, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ APOD.) VZNIKLÉ Z DŮVODU NEBO V SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI UŽÍVÁNÍ, PLATFORMOU NEBO DALŠÍMI SLUŽBAMI POSKYTOVANÝMI SPOLEČNOSTÍ ROLETIK, KTERÉ PODLÉHAJÍ TĚMTO PODMÍNKÁM UŽÍVÁNÍ.
  3. Omezení odpovědnosti společnosti ROLETIK platí bez ohledu na to, zda si společnost ROLETIK byla nebo nebyla nebo měla být vědoma možnosti vzniku této újmy.
  4. Celková odpovědnosti společnosti ROLETIK za přímé škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s užíváním Platformy bude omezená do výše částky, kterou jste společnosti ROLETIK zaplatili za užívání Platformy. V případě, že jste společnosti ROLETIK žádnou částku nezaplatili, tj. Platforma Vám byla poskytována zdarma, je výše přímé škody omezena částkou 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Přijetím těchto Podmínek užívání souhlasíte s tím, že toto omezení výše náhrady škody s přihlédnutím ke všem okolnostem není nepřiměřené a odpovídá očekáváním obou smluvních stran.
 9. Ukončení smluvního vztahu
  1. Smlouva, která je předmětem těchto Podmínek užívání, může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran bez udání důvodu, a to doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní doba je 3 měsíce od doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Berete na vědomí a souhlasíte, že platforma může obsahovat sponzorovaný, propagační a reklamní obsah.
  2. Tyto Podmínky užívání představují veškeré ujednání mezi Vámi a společností ROLETIK a uplatní se na veškeré Vaše užívání Platformy a dalších služeb poskytovaných společností ROLETIK a zcela nahrazují jakékoli předchozí ujednání mezi Vámi a společností ROLETIK v souvislosti s Platformou.
  3. Souhlasíte s tím, že společnost ROLETIK Vám může zasílat oznámení, včetně těch, které se týkají změn těchto Podmínek užívání, a to prostřednictvím emailu, běžnou poštou nebo zveřejněním na webových stránkách Platformy.
  4. Dohodli jsme se, že pokud Vy nebo my nevykonáváme nebo nevynucujeme výkon nějakého zákonného oprávnění podle platných právních předpisů v souvislosti s těmito Podmínkami užívání nebo Platformou, nebude to považováno za formální vzdání se takového oprávnění.
  5. V případě, že bude kterékoli ze zde uvedených ustanovení příslušným orgánem shledáno za neplatné nebo nevymahatelné, nebude neplatnost tohoto ustanovení mít vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek užívání. Zároveň bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení na základě dohody stran bez zbytečného odkladu nahrazeno ustanovením s co nejvíce podobným významem a stejným ekonomickým účinkem.
  6. Tyto Podmínky užívání a náš smluvní vztah se řídí platnými předpisy České republiky, zejména občanským zákonem. K řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z těchto Podmínek užívání jsou příslušné soudy České republiky.
  7. Kontaktní údaje společnosti ROLETIK jsou:
   - Adresa: Chvalova 1121/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika;
   - Email: info@roletik.com
 11. Aktualizace Podmínek užívání
  1. Společnost ROLETIK může čas od času tyto Podmínky užívání změnit. Účinnost těchto změn nastává zveřejněním nového znění těchto Podmínek užívání na webu Platformy na adrese: www.roletik.com. O této změně budete informováni.
  2. Rozumíte a souhlasíte s tím, že pokud budete využívat Platformu po účinnosti aktualizovaných Podmínek užívání, je společnost ROLETIK oprávněna považovat to za souhlas s aktualizovanými Podmínkami užívání.
  3. Tyto Podmínky užívání byly naposledy aktualizovány dne 17.4.2019.
Zavřít